Işgın, K., Kabasakal Çetin, A., Yiğit, M., Büyüktuncer, Z., Besler, H. T., & Gökmen Özel, H. (2015). Adolesanlarda Kafein İçeren Yiyecek ve İçecek Tüketimi Üzerine Bir Araştırma. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 43(2), 119–125. Geliş tarihi gönderen https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/135