Bellikci Koyu, E. (2019). Diyabette Kullanılan Bitkisel Desteklerin Etkinliği ve Güvenilirliği. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 47, 110–117. https://doi.org/10.33076/2019.BDD.1322