Gökmen Özel, H. (2019). Diyabetli Bireylerde Tıbbi Beslenme Tedavisine Uyum Sorunları. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 47, 15–28. https://doi.org/10.33076/2019.BDD.1311