Karaağaç, Y., & Yardımcı, H. (2020). Yaşam Tarzı Müdahalelerinin Gestasyonel Vücut Ağırlığı Kazanımı ve Gebelik Komplikasyonları Üzerine Etkisi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 48(1), 107-114. https://doi.org/10.33076/2020.BDD.1294