Yıldırım, A., & Erge, S. (2020). Yeni Bir Yaklaşım Olan Aralıklı Açlık Yöntemleri ve Sağlık Üzerine Etkileri. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 48(3), 102-110. https://doi.org/10.33076/2020.BDD.1291