Yalçın, C. Özgür, Yılmaz Sarıaltın, S., Abudayyak, M., & Yenilmez, E. (2020). 2-Monokloropropandiol (2-MCPD)’nin Sitotoksik Etkilerinin Fare TM3 Leydig ve TM4 Sertoli Hücreleri Üzerinde in vitro Değerlendirilmesi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 48(1), 55-62. https://doi.org/10.33076/2020.BDD.1260