Mercan, S., & Gökmen Özel, H. (2019). Çocukluk Çağı Kronik Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi Bağırsak Mikrobiyotasını Etkiler mi?. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 47(3), 67-75. https://doi.org/10.33076/2020.BDD.1243