Ustaoğlu, T., Acar Tek, N., & Yıldırım, A. E. (2019). İrritabl Bağırsak Sendromunda (İBS) FODMAP Diyetinin İBS Semptomları, Beslenme Durumu ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 48(1), 43-54. https://doi.org/10.33076/2020.BDD.1238