Caferoğlu, Z., Aytekin Şahin, G., Hatipoğlu, N., & İnanç, N. (2019). Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Adölesanların Diyet Kalitesi, Diyet Asit Yükü ve Glisemik Kontrol ile İlişkisi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 48(1), 31-42. https://doi.org/10.33076/2020.BDD.1229