Güngör, Şeyda. (2019). Bariatrik Cerrahide Beslenme Yönetimi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 47(3), 76-84. https://doi.org/10.33076/2020.BDD.1225