Olcay Eminsoy, İrem, Kızıltan, G., Akçil Ok, M., Eminsoy, M. G., Oral, E. A., & Sayın, C. B. (2019). “Yedi Puanlamalı Subjektif Global Değerlendirme’nin (SGD-7P)” Türkçe’ye Uyarlanması ve Hemodiyaliz Hastaları Üzerinde Pilot Çalışma ile SGD-3P Uyumunun Değerlendirilmesi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 47(3), 34–45. https://doi.org/10.33076/2020.BDD.1219