Dandin-Türk, D. Y., & Garipağaoğlu, M. (2019). Yetişkin Obez Kadınlarda Gece Yeme Sendromu ve Ağırlık Denetimi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 47(1), 43-50. https://doi.org/10.33076/2019.BDD.1199