Diktaş, H. E., Hızlı, H., & Garipağaoğlu, M. (2019). Adölesanlarda Porsiyon Seçimi ile Beden Kütle İndeksi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 47(1), 4-13. https://doi.org/10.33076/2019.BDD.1195