Karaosman, B., & Öztürk, M. (2019). Hipertansiyon Hastası Yaşlı Bireylerde DASH Diyetine Uyumun Kan Basıncı, Antropometrik Ölçümler ve Diyet Alımı Üzerine Etkisi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 47(3), 15-24. https://doi.org/10.33076/2019.BDD.1160