Bozkurt, N., Tunalı, G., & Baysal, A. (2017). Diabetli Hastalarda Şişmanlığın Görülme Sıklığı ve Beslenme Alışkanlıkları ile İlişkisi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 45, 111–126. Geliş tarihi gönderen https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/1134