Sarıdağ Devran, B., & Saka, M. (2019). Lise Öğrencilerine Verilen Beslenme Eğitiminin Beslenme Alışkanlıkları, Beslenme Bilgi Düzeyi ve Fiziksel Aktivite Üzerine Etkisi. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 47(3), 5-14. https://doi.org/10.33076/2019.BDD.1081