Açıkgöz, A., & Yıldız, E. (2016). Premenopozal Meme Kanserli Kadınlarda Bazı Risk Etmenlerinin İncelenmesi: Vaka-Kontrol Çalışması. Beslenme Ve Diyet Dergisi, 44(3), 220–228. Geliş tarihi gönderen https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/103