(1)
Birer, S. Türk Mutfağının Tarihsel Gelişim Sureci İçerisindeki Değişimi Ve Bugünkü Durumu. Bes Diy Derg 1990, 19, 251-260.