(1)
Koçoğlu, G. 1960-1985 Yılları Arasında Erişkin Erkeklerin Boy Uzunluğundaki Değişiklikler. Bes Diy Derg 1990, 19, 209-216.