(1)
Akışın, Z.; Yılmaz, Ünsal; Köse, M.; Edizer, S.; Ünalp, A. Klasik Nonketotik Hiperglisinemi Tanılı Bebekte İlaca Dirençli Epilepsi Tedavisinde Ketojenik Diyet Uygulaması: Bir Olgu Sunumu. Bes Diy Der 2019, 47, 100-104.