(1)
Bağcı, T.; Akdağ, F. Kentsel Ve Yarı Kentsel Alanda İlkokul Beşinci Sınıf Oğrencilerinin Buyume Gelişme Durumlarının Ve Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. Bes Diy Derg 1992, 21, 25-30.