(1)
Baş, M.; Kutluay Merdol, T. Ankara Piyasasında Tüketime Sunulan Hamburgerlerde Escherichia 0157:H7 Kontaminasyonu Üzerine Bir Araştırma. Bes Diy Derg 2002, 31, 19-29.