(1)
Budak, N.; Özer, E.; Kovalı, S.; İnceiş, N. Kahvaltının Öğrencilerin Beslenmesine Katkısı Ve Akademik Başarıya Etkisi. Bes Diy Derg 2005, 33, 47-54.