(1)
Baysal, A. Diyet Proteininin Beden Ağırlığının Denetimi Ve Kardiyovaskular Hastalıklardan Korunmada Etkinliği. Bes Diy Derg 2007, 35, 5-8.