(1)
Hopancı Bıçaklı, D.; Yılmaz, M. Kemoterapi Alan Onkoloji Hastalarında Yaşam Biçimi Davranışları, Besin Tüketim Sıklıkları Ve Riskli Beslenme Alışkanlıkları. Bes Diy Der 2018, 46, 230-239.