(1)
Öztürk, Şeniz; Şen, H.; Akyüz, C.; Gökmen Özel, H. Yatarak Kemoterapi Alan Pediatrik Onkoloji Hastalarında Oral Mukozit Gelişiminin Beslenmeye Etkisi. Bes Diy Derg 2018, 46, 125-135.