(1)
Özgür, Özden; Arslan, P.; Yüce, A. Çölyaklı Çocuklara Yapılan Kısa Ve Uzun Aralıklı Beslenme Eğitiminin Antropometrik Ölçümler Ve Hastalık Bulguları Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Bes Diy Derg 2013, 41, 107-114.