(1)
Keleş, B.; Göbel, P. Adölesanların Akdeniz Diyetine Uyumu Ile Duygusal Yeme Ve Stres Durumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Bes Diy Derg 2023, 51, 16-25.