(1)
İçer, M. A.; Gezmen Karadağ, M. Tüketicilerin Helal Gıdaya Yönelik Bilgi, Tutum Ve Tercihleri: Gözlemsel Tanımlayıcı Bir Çalışma. Bes Diy Derg 2023, 51, 39-49.