(1)
Onbaşı, Özgün; Türker, P. F. E-Sağlıklı Beslenme Okuryazarlığı Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirliğinin İncelenmesi. Bes Diy Derg 2023, 51, 24-33.