(1)
Serçe, H.; Gökmen Özel, H. Hastanede Yatan Çocuklarda Malnütrisyon Riskini Tanımlamada Kullanılan Tarama Araçları: Gerçekler Ve Çelişkiler. Bes Diy Derg 2022, 50, 84-94.