(1)
Navruz Varlı, S.; Mortaş, H. Gıda Otomatlarında Bulunan Yiyecek Ve İçeceklerin Enerji Ve Besin Ögesi İçeriklerinin Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma. Bes Diy Derg 2022, 50, 53-63.