(1)
Asil, E.; Canbolat, E. Üniversite Öğrencilerinde Beden Memnuniyetsizliği Ve Etkileyen Faktörler. Bes Diy Derg 2022, 50, 39-47.