(1)
Yassıbaş, E.; Yeşildemir, Özge. Üniversite Öğrencilerinde Depresyon Düzeyinin Duygusal İştah Ve Yeme Farkındalığı Üzerine Etkisi. Bes Diy Derg 2022, 50, 56-65.