(1)
Mortaş, H.; Köse, S.; Bilici, S. Endüstriyel Olarak Üretilmiş Eritme Peynirlerde Aflatoksin M1 Kalıntılarının Araştırılması: Ankara İli Örneği. Bes Diy Derg 2022, 50, 45-52.