(1)
Kartal, T.; Bulut, F. D.; Kor, D.; Köşeci, B.; Celiloğlu, C.; Kara, E.; Özdemir Dilek, S.; Yüksel, B.; Önenli Mungan, N. Herediter Tirozinemi Tip-1 Ve Tip-1 Diabetes Mellitus Birlikteliğinde Diyet Yönetimi: Olgu Sunumu. Bes Diy Derg 2022, 49, 115-120.