(1)
Şengüzel, S.; Yılmaz Akyüz, E. Çocuk Besin Reddi Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Bes Diy Derg 2022, 50, 27-34.