(1)
Sukan, B.; Akbulut, G. Zorunlu Göçün Gıda Güvencesi Ve Beslenme Ile İlişkisi. Bes Diy Derg 2022, 50, 74-83.