(1)
Durduran, Y.; Sağdıç, A.; Demir, L. S.; Uyar, M.; Yücel, M. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Kahvaltı Yapma Alışkanlıkları Ile Beden Kütle İndeksi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma. Bes Diy Der 2021, 49, 56-64.