(1)
Ayhan Başer, D.; Cankurtaran, M.; Güçiz Doğan, B. Bir Üniversitenin Sağlık Merkezine Başvuranların Multivitamin/Mineral Kullanımına İlişkin Uygulama Ve Görüşleri, Ankara-Türkiye. Bes Diy Derg 2021, 49, 47-55.