(1)
Keleş, G.; Akçil Ok, M. Pişirme Ve Yiyecek Hazırlama Becerileri Ölçeğinin Türkçe Geçerlik Ve Güvenirliğinin İncelenmesi. Bes Diy Der 2021, 49, 26-35.