(1)
Çıtar Dazıroğlu, M. E.; Akdevelioğlu, Y. Oral Kontraseptif Kullanımının Sağlık Ve Serum Mikro Besin Ögesi Seviyeleri Üzerine Etkisi. Bes Diy Der 2021, 49, 90-96.