(1)
Demirel, B. Yazılı Ve Görsel Medyada Diyabet Ve Beslenme. Bes Diy Derg 2019, 47, 129-133.