(1)
Yıldırım, A.; Erge, S. Yeni Bir Yaklaşım Olan Aralıklı Açlık Yöntemleri Ve Sağlık Üzerine Etkileri. Bes Diy Der 2020, 48, 102-110.