(1)
Yalçın, C. Özgür; Yılmaz Sarıaltın, S.; Abudayyak, M.; Yenilmez, E. 2-Monokloropropandiol (2-MCPD)’nin Sitotoksik Etkilerinin Fare TM3 Leydig Ve TM4 Sertoli Hücreleri Üzerinde in Vitro Değerlendirilmesi. Bes Diy Der 2020, 48, 55-62.