(1)
Ustaoğlu, T.; Acar Tek, N.; Yıldırım, A. E. İrritabl Bağırsak Sendromunda (İBS) FODMAP Diyetinin İBS Semptomları, Beslenme Durumu Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. Bes Diy Der 2019, 48, 43-54.