(1)
Karaosman, B.; Öztürk, M. Hipertansiyon Hastası Yaşlı Bireylerde DASH Diyetine Uyumun Kan Basıncı, Antropometrik Ölçümler Ve Diyet Alımı Üzerine Etkisi. Bes Diy Der 2019, 47, 15-24.