(1)
Sağlam, F.; Baysal, A. Gebelik Döneminde Annenin Beslenme Durumu Ve Bunun Yeni Doğan Bebeğin Doğum Ağırlığı Ve İlk Altı Aylık Dönemde Beslenme Şekline Etkisi. Bes Diy Derg 2017, 45, 127-140.