(1)
Sarıdağ Devran, B.; Saka, M. Lise Öğrencilerine Verilen Beslenme Eğitiminin Beslenme Alışkanlıkları, Beslenme Bilgi Düzeyi Ve Fiziksel Aktivite Üzerine Etkisi. Bes Diy Der 2019, 47, 5-14.