(1)
Köse, S.; Bilici, S. Mutfak Ve Yemekhane Çalışanlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği Risklerinin Değerlendirilmesi. Bes Diy Der 2016, 44, 239-247.